VTVNet 80Mbps

Mã sản phẩm: MSP1070
 • Tốc độ Download = Upload 80 Mbps
 • Công nghệ mới Siêu mạnh Modem Wifi
 • Khảo sát trong ngày, hỗ trợ 24/7 Lắp đặt nhanh chóng
 • Ưu đãi Ưu đãi tới 3 tháng cước
Giá: 165.000đ

Xem thêm  
Sản phẩm liên quan
VTVNet 120Mbps
180.000đ VNĐ/Tháng
 • 120 Mbps Tốc độ Download = Upload
 • Modem Wifi Công nghệ mới Siêu mạnh
 • Lắp đặt nhanh chóng Khảo sát trong ngày, hỗ trợ 24/7
 • Ưu đãi tới 3 tháng cước
VTVNet 150Mbps
200.000đ VNĐ/Tháng
 • 150 Mbps Tốc độ Download = Upload
 • Modem Wifi Công nghệ mới Siêu mạnh
 • Lắp đặt nhanh chóng Khảo sát trong ngày, hỗ trợ 24/7
 • Ưu đãi tới 3 tháng cước
VTVNet 180Mbps
220.000đ VNĐ/Tháng
 • 180 Mbps Tốc độ Download = Upload
 • Modem Wifi Công nghệ mới Siêu mạnh
 • Lắp đặt nhanh chóng Khảo sát trong ngày, hỗ trợ 24/7
 • Ưu đãi tới 3 tháng cước